JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui suteikti paramos gavėjo statusą?

Paramos gavėjo statusas gali būti suteiktas Labdaros ir paramos įstatyme išvardytiems viešiesiems juridiniams asmenims.
Pageidaujant, kad būtų suteiktas paramos gavėjo statusas, R​e​gistro tvarky​to​jui reikia pateikti:
1. Prašymą forma JAR-1, kurioje ties 10 punktu reikia pažymėti "suteikti".
2. Prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 10 Lt atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
Viešieji juridiniai asmenys gali pateikti prašymą suteikti paramos gavėjo statusą elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną. Prašymą gali pateikti juridinio asmens vadovas arba įgaliotas asmuo, turintis kvalifikuotu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą. Šiuo metu galima naudotis:
· valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
· mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Teledema ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
· Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.
Teikdamas prašymą suteikti paramos gavėjo statusą elektroniniu būdu, duomenų ir dokumentų teikėjas turi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras. Kairėje pusėje esančiame meniu reikės spustelti šias nuorodas: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, Paramos gavėjo statusas. Tuomet skiltyje Prašymo objektas varnele reiktų pažymėti nuorodą Paramos gavėjo statusas bei išsaugoti pakeistus duomenis. Spustelėjus Tęsti sistema sugeneruos prašymo keisti duomenis formą JAR-1-E, kuriuos duomenų ir dokumentų teikėjas turės patvirtinti elektroniniu parašu ir apmokėti už paslaugą.
Išsamesnės informacijos juridinio asmens duomenų keitimo elektroniniu būdu klausimais rasite pagal nuorodą.
 
 
 
Redaguota: 2014-10-15 14:51
Į viršų