JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "pertvarkomas"?

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1.
2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Už įregistravimą mokamas 73 Lt atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo turi būti pateikta Registro tvarkytojui.
Vadovas arba jo įgaliotas asmuo  prašymą įregistruoti teisinį statusą Pertvarkomas gali pateikti ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą
Duomenų ir dokumentų teikėjas kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelį Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, turės pasirinkti keičiamus duomenis - Teisinio statuso įregistravimas. Pasirinkus statusą Pertvarkomas reikės nurodyti, kas priėmė sprendimą pertvarkyti (institucija, juridinio asmens organas, dalyvis) bei sprendimo priėmimo datą. Svarbu pažymėti, kad prie prašymo būtina pridėti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą, patvirtinantį sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį.  Informaciją, kaip įrašyti dokumentus PDF formatu, prieš pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, rasite Registrų centro tinklalapyje spustelėję šią  nuorodą.
Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Juridinių asmenų registro tvarkytojui peržiūrėjus ir patvirtinus pateiktus duomenis ir dokumentus, prašymo statusas bus pakeistas į Įvykdytas ir duomenų bei dokumentų teikėjas elektroniniu paštu gaus žinutę apie pasikeitusią prašymo būseną.

 

Redaguota: 2014-02-20 15:09
Į viršų