JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui išregistr​uoti reorganizuotą juridi​nį asmenį?

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:
1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį JAR-4.

 

Redaguota: 2013-05-23 08:45
Į viršų