JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Per kiek dienų nuo direktoriaus pasikeitimo ir kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui įregistruoti duomenis apie naują akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės vadovą?

Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais naujai išrinktas vadovas arba įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 dienas.
Norint pakeisti duomenis apie bendrovės vadovą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui turi pateikti:
  •  Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
  •  Vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V.
  •  Visuotinio akcininkų susirinkimo (stebėtojų tarybos ar valdybos, kai šie organai renka vadovą) protokolą dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su protokolo priedais. 
  •  Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Juridinio asmens prašymas dėl duomenų apie vadovą pakeitimo taip pat gali būti pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu duomenis teikia  įgaliotas asmuo (duomenų apie naują vadovą nėra duomenų bazėje, todėl sistema jo neatpažins), kuriam yra išduotas ir Juridinių asmenų registre įregistruotas įgaliojimas elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo.
Dokumentų ir duomenų teikėjas kvalifikuoto elektroninio parašo pagalba prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemosspustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius Prašymas keisti juridinio asmens duomenis,  Vadovas, galės išregistruoti buvusio vadovo duomenis ir įrašyti naujo vadovo duomenis. Keičiant duomenis apie vadovą, turi būti pridėtas PDF formatu suformuotas ir elektroniniu parašu pasirašytas visuotinio akcininkų susirinkimo (kito vadovą išrinkusio organo)  protokolas dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su protokolo priedais.

Atlyginimo dydžius už juridinių asmenų duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal nuorodą.
 

Redaguota: 2014-12-04 14:20
Į viršų