JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokių veiksmų reikia imtis, gavus pranešimą, kad yra nutrauktas elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) galiojimas?

Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) galioja iki duomenų, informacijos ar dokumentų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre (pvz.: institucijoms pranešus apie išduotą licenciją, sustabdytą ar panaikintą jos galiojimą, įregistravus naujo vadovo duomenis, pakeitus kitus registruojamus duomenis ir informaciją, įregistravus naujus ar pakeistus dokumentus).
 
Juridinis asmuo, filialas ar atstovybė, norintis gauti naują ESI (prieigos raktą) turi pateikti  nustatytos formos prašymą išduoti elektroninį sertifikuotą registro išrašą. Prašymą galima pateikti asmeniškai ir paštu bet kuriam Registrų centro filialui arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Už ESI išdavimą turi būti mokamas atlyginimas - 22 Lt.

Juridiniams asmenims, kuriems po 2010 m. sausio 1 d. nebuvo išduotas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas arba elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI), pirmą kartą po 2010 m. sausio 1 d. pateikusiems dokumentus ir duomenis įregistruoti ar įrašyti pakeitimus, elektroninis sertifikuotas registro išrašas išduodamas neatlygintinai.
Norint gauti ESI neatlygintinai, prašymas gali būti pateiktas tik asmeniškai arba paštu.

Jeigu juridinis asmuo, filialas ar atstovybė naudojasi ESI (prieigos raktu), rekomenduojame jį užsisakyti teikiant prašymą dėl duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo. Tokiu atveju, ESI bus suformuotas įregistravus pakeistus duomenis ir (arba) dokumentus.
 

 
 
Redaguota: 2014-04-29 09:56
Į viršų