TURTO VERTINIMAS

Į kokius kriterijus yra atsižvelgiama, nustatant vidutinę rinkos vertę mokesčiams, vertinant žemės sklypus masinio vertinimo būdu?

Žemės sklypo vidutinei rinkos vertei, naudojamai mokesčiams apskaičiuoti, įtaką daro:
  • žemės sklypo vieta;
  • žemės sklypo plotas;
  • pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis;
  • žemės naudmenos, vertinant žemės sklypus, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra „žemės ūkio“;
  • žemės ūkio naudmenų našumo balas, vertinant žemės sklypus, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra „žemės ūkio“ ir „tvenkinių žuvininkystės“, išskyrus miškų ūkio ir kitos paskirties žemės sklypus;
  • kiti veiksniai, susiję su vertinamu žemės sklypu, turintys įtakos jo pardavimo (nuomos) kainai, išskyrus nurodytus Masinio žemės vertinimo taisyklių 23 punkte.
Redaguota: 2013-11-06 14:13
Į viršų