JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kada elektroniniu būdu teikiamo prašymo laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą būklės yra "Atidėtas", "Įvykdytas", "Atmestas" ir kitos?

Prašymo vykdymo būseną galima patikrinti pasinaudojus Registrų centro interneto tinklalapyje esančia viešąja paieškos sistema Prašymo būsenos patikrinimas, įrašius prašymo numerį.
Jeigu prašymas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą buvo pateiktas elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus nuorodą Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti laukelius Juridinio asmens prašymai, Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas ir, suradus reikiamą prašymą, spustelti aktyvią nuorodą Peržiūrėti. Jeigu prašymo laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą vykdymas buvo atidėtas (prašymo  būsena "Atidėtas"), atidėjimo priežastys nurodomos Sprendime atidėti pavadinimo įtraukimą į Registrą. Sprendimas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą gali būti atidėtas, jeigu pavadinimas neatitinka nustatytiems reikalavimams. Kai priimamas sprendimas atidėti pavadinimo įtraukimą į Registrą, pavadinimą keisti yra galimybė tol, kol jis bus laikinai įtrauktas į Registrą arba užsakovas atsisakys užsakymo. Teisės aktai nenustato termino, per kurį galima pateikti kitą pavadinimą arba užsakymo atsisakyti. Užsakovui atsisakius pateikto prašymo, prašymo būsena taps "Atmestas", ir pinigai už atliktas paslaugas bus grąžinti, pateikus motyvuotą prašymą.
Redaguojant pavadinimą pagal anksčiau pateiktą prašymą, pakartotinai už paslaugą mokėti nereikia, taip pat nereikia teikti  naujo prašymo (pateikus naują prašymą, reikia mokėti pakartotinai, už atsisakytą paslaugą sumokėti pinigai techniškai negali būti prijungti prie naujo užsakymo). Pakeisti pavadinimą galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus nuorodą Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje pasirinkus laukelį Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas ir,  atidarius reikiamą  prašymą,  spustelti laukelį  Tęsti. Pakeitus duomenis reikia iš naujo pasirašyti prašymą elektroniniu parašu ir spustelti nuorodą Teikti JAR tvarkytojui.
Jeigu pakeitus pavadinimą, prašymo būsena yra "Laukiama teikimo",  tai rodo, kad pakeistas prašymas yra nepateiktas Registro tvarkytojui. Tuomet reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos ir skiltyje Prašymų laikinai įtraukti pavadinimą į JAR sąrašas suradus atitinkamą prašymą, spustelėti šalia esančią aktyvią nuorodą Teikti JAR tvarkytojui. Spustelėjus nuorodą, prašymo būsena pasikeis į "Vykdomas".
Visus užsakovo pradėtus pildyti ir nepateiktus prašymus yra galimybė rasti prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, pasirinkus skiltį Juridinių asmenų registras,  Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas. Atsidarius prašymų sąrašą, galima sužinoti visų pildytų prašymų aktualias būsenas: "Pildomas", "Laukiama pasirašymo", "Laukiama apmokėjimo", "Vykdomas", "Atidėtas", "Įvykdytas", "Atmestas". Jeigu prašymas yra pasirašytas ir apmokėtas, jo būsena yra "Vykdomas".  Jeigu prašymas yra nepasirašytas, jo būsena bus "Laukiama pasirašymo". Norint pateikti prašymą Registro tvarkytojui, nereikia jo pildyti iš naujo, o spustelėjus šalia atitinkamo prašymo esančią nuorodą Tęsti, pakeisti duomenis, elektroniniu parašu pasirašyti dokumentą, įdėti užsakymą į krepšelį ir paslaugą apmokėti.  Registro tvarkytojui laikinai įtraukus pavadinimą į Juridinių asmenų registrą, prašymo būsena pasikeis  į "Įvykdytas".
Nereikalingus prašymus galima ištrinti iš sistemos, pasirinkus šalia nereikalingo prašymo esančią nuorodą Trinti. 
Jeigu prašymas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą forma JAR-5 buvo pateiktas tiesiogiai  Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje, pavadinimo keitimo tvarka yra tokia pati, kaip buvo pateikti dokumentai. Sprendimas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą gali būti atidėtas, jeigu pavadinimas neatitinka nustatytiems reikalavimams arba neapmokėta už paslaugą (56 Lt). 
Siekiant išvengti pakartotinių kreipimųsi į Registro tvarkytoją dėl juridinio asmens pavadinimų, kurie neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, laikino įtraukimo į Registrą, rekomenduojame kreiptis išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Konsultacijos teikiamos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tel. (8 5) 272 4520, nuo 8.30 iki 12.30 val., el. paštu: vlkk@vlkk.lt.
Teisės aktus, reglamentuojančius juridinių asmenų pavadinimų sudarymą, rasite pagal nuorodą.
 

 

Redaguota: 2014-07-10 09:54
Į viršų