JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima juridinio asmens pavadinime naudoti angliškus žodžius ar kitų juridinių asmenų pavadinimus?

Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas, laikantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintų "Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių"  reikalavimų. 
Informaciją, kas žinotina apie juridinio asmens pavadinimą, taip pat rasite pagal nuorodą. 
Juridinių asmenų registro nuostatų 761  punktas nustato, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į Registrą, nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus  atvejus, kai juridinis asmuo yra susijęs su kitu juridiniu asmeniu ar organizacija ir gavęs šio juridinio asmens sutikimą naudoti jo pavadinimą. Svarbu pažymėti, kad tokiu atveju prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į Registrą galima pateikti tik raštu, prie jo pridėjus sutikimą naudoti pavadinimą, taip pat išrašą iš užsienio šalies įmonių registro, kai ketinama naudoti užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą.
Redaguota: 2013-10-10 14:07
Į viršų