JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininkas turi teisę bet kuriame Valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje pateikti laisvos formos prašymą  dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo iš savininkui priklausančių patalpų.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Juridinių asmenų registre nurodytais juridinio asmens valdymo organų narių adresais ir šį pranešimą paskelbia  Registrų centro interneto svetainėje.
Jeigu juridinis asmuo per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo interneto svetainėje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu. Buveinė išregistruojama neatlygintinai.
Redaguota: 2013-10-31 14:03
Į viršų