TURTO VERTINIMAS

Kokie teisės aktai nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti kartu su prašymu žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, teikiama individualaus žemės vertinimo ataskaita?

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kartu su prašymu žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, teikiama individualaus žemės vertinimo ataskaita, yra nurodyti Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
Redaguota: 2013-11-06 15:15
Į viršų