TURTO VERTINIMAS

Kokius reikalavimus turi atitikti prašymas žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą?

Prašymas žemės vidutine rinkos verte mokesčiams laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, gali būti teikiamas užpildžius Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių 1 priede pateiktą prašymo formą arba laisvos formos prašymą, atitinkantį Taisyklių 34, 35 punktuose nustatytus reikalavimus. Laisvos formos prašymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, prašyme privalo būti nurodytas prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas;
  • jeigu prašymą teikia juridinis asmuo – prašymą teikiančio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
  • žemės sklypo, kurio vidutinė rinkos vertė mokesčiams turi būti tikslinama, unikalus numeris, taip pat vidutinės rinkos vertės mokesčiams netikslumą pagrindžiantys faktai ir kitos su šia verte susijusios aplinkybės;
  • prašyme turi būti jį teikiančio asmens pasirašytas;
  • jeigu skundą teikia žemės mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, prie prašymo pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekse nustatytus reikalavimus;
  • kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti individualaus žemės vertinimo ataskaitos originalą.
Redaguota: 2013-11-06 15:22
Į viršų