TURTO VERTINIMAS

Kokia yra nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams apskundimo tvarka?

rikiavimas: 
2
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnyje yra nustatyta, kad žemės mokesčio mokėtojas turto vertinimo įmonės nustatytą žemės vidutinę rinkos vertę, naudojamą žemės mokesčiams apskaičiuoti, gali ginčyti tokia tvarka:
  • teikti valstybės įmonei Registrų centrui skundą dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams patikslinimo per 3 mėnesius nuo žemės mokestinės vertės nustatymo;
  • teikti Registrų centrui prašymą žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą. Šis prašymas gali būti pateiktas vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios. Prašymai 2013 metų mokestiniu laikotarpiu gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios. Prie prašymo turi būti pridėta individualaus žemės vertinimo ataskaita.   
Registrų centro sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Redaguota: 2017-03-17 13:42
Į viršų