KITI KLAUSIMAI

žymos nebaigta statyba testavimas

informuojame, kad asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, valstybės įmonės Registrų centro bet kuriame teritoriniame padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai.
Pažyma yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.
Jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą. Toks statinys gali būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre kaip pagrindinio daikto (statinio, žemės sklypo) priklausinys, nepateikus nurodytos Pažymos.


 
Redaguota: 2014-12-02 13:53
Į viršų