Gyventojų Registras

Per kiek dienų parengiama Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažyma ar išrašas?

Gavus prašymą dėl duomenų teikimo, duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai būtina gauti papildomų duomenų ar dokumentų informacijai parengti, Registrų centro direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų.

Pažymos skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.

Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Registrų centre dienos.
Redaguota: 2015-12-29 13:53
Žymos: dienos, terminas
Į viršų