Gyventojų Registras

Kur galima deklaruoti savo gyvenamąją vietą ? Ar galima tai atlikti internetu ?

Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas. Internetu deklaracijas galima pateikti per e-valdžios vartus www.epaslaugos.lt tarp paslaugų gyventojams pasirinkus kategoriją "Seniūnijos, savivaldybės" ir paslaugą "Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje" arba "Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos"  . Asmenys, kurie išvyko iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui ir deklaracijos nepateikė prieš išvykstant, išvykimo deklaracijas gali pateikti internetu arba per Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas užsienyje.
Redaguota: 2015-12-31 16:35
Į viršų