JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia tvarka keičiama juridinio asmens buveinė? Ar yra galimybė juridinio asmens buveinės adresą pakeisti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną?

Juridinio asmens buveinės adresas yra skirtingai keičiamas, kai jis (ne)nurodytas steigimo dokumente.

1. Kai buveinės adresas nenurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, (išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas), Registro tvarkytojui teikiama:
1.1. Prašymas įregistruoti pakeitimus JAR-1.
1.2. Juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės pakeitimo.
1.3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti. Buveinė negali būti registruojama areštuotose patalpose.
1.4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 

2. Kai buveinės adresas yra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui,  dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui notaro voke pateikia:

2.1. Prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu.
2.2. Pakeistą steigimo dokumentą, 2 egz. Naujuose steigimo dokumentuose buveinė nenurodoma, ji nurodoma formoje JAR-1.
2.3. Juridinio asmens organo sprendimą pakeisti buveinės adresą ir steigimo dokumentą.
2.4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 3. Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą juridinio asmens buveinės adresas taip pat yra skirtingai keičiamas, kai jis (ne)nurodytas steigimo dokumente:

3.1. Kai buveinės adresas yra nenurodytas steigimo dokumente, dokumentų ir duomenų teikėjas, elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras bei kairėje meniu pusėje  pasirinkęs nuorodą Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, turės įrašyti keičiamus duomenis ir pateikti prašymą.
3.2. Jeigu buveinės adresas yra nurodytas juridinio asmens  steigimo dokumentuose, pakeisti buveinės adresą galima tik kartu pakeičiant steigimo dokumentą, kuris įrašius keičiamus duomenis, yra sugeneruojamas pagal ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius steigimo dokumentus. Keisti steigimo dokumentą elektroniniu būdu yra galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, asociacijoms, mažosioms bendrijoms ir labdaros ir paramos fondams.
 
Elektroniniu būdu keisti steigimo dokumentus negalima, jeigu juridiniam asmeniui įregistruotas teisinis statusas.

Svarbu pažymėti, kad keičiant buveinę elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą pakeisti duomenis (JAR-1-E), būtina įkelti PDF formate išsaugotą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą juridinio asmens organo sprendimą keisti duomenis.
Jeigu patalpos buveinei registruoti nėra juridinio asmens nuosavybė, turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas juridinio asmens buveinei.
Išsamesnę informaciją, kas žinotina norinčiam teikti prašymą registruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus elektroniniu būdu, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.
Atlyginimo, nustatyto už juridinių asmenų duomenų pakeitimų įregistravimą, dydžius rasite nuorodoje.  Už  steigimo dokumento įregistravimą mokamas 92 Lt atlyginimas, už buveinės adreso pakeitimo įregistravimą mokamas 10 Lt atlyginimas (taip pat ir tuo atveju, kai keičiamas ir steigimo dokumentas).  

 

Redaguota: 2014-04-14 15:53
Į viršų