JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima iš Registrų centro gauti Lietuvoje veikiančių užsienio įmonių sąrašą?

Lietuvoje užsienio šalių įmonės neregistruojamos, registruojami jų filialai bei atstovybės. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys gali būti juridinių asmenų steigėjais Lietuvoje. 
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais Juridinių asmenų registre registruojami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius – ūkinių bendrijų bei advokatų profesinių bendrijų narius, individualių įmonių savininkus. Duomenys apie steigėjus, akcininkus ir kitus juridinių asmenų dalyvius neregistruojami, išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo. 
Galėtume pateikti sąrašą tik tų įmonių, kurių savininkas, bendrijos narys ar visų akcijų savininkas yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo. Pagal gavėjo pateiktą prašymą gali būti išduoti specialiomis aplikacijomis suformuoti registro duomenų ar informacijos išrašai. Registro dokumentų kopijos, duomenys ir informacija teikiami atlygintinai. Už kiekvieno pagal nustatytą kriterijų atrinkto juridinio asmens duomenį (pvz., pavadinimą, kodą ar kita) turėtų būti mokamas atlyginimas. Atlyginimas už vieno duomens (pvz., juridinio asmens pavadinimas, duomenys apie vienintelį akcininką, individualios įmonės savininką ir kita) pateikimą - 1,29 Lt.

Redaguota: 2013-10-31 14:02
Į viršų