TURTO VERTINIMAS

Kokia yra nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės apskundimo tvarka?

  • Žemės mokesčio mokėtojas,  nesutikdamas su VĮ Registrų centro nustatyta žemės vidutine rinkos verte mokesčiams, turi teisę VĮ Registrų centrui pateikti prašymą žemės vidutine rinkos verte mokesčiams laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą. Šis prašymas gali būti pateiktas vieną kartą per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios. Kartu su prašymu turi būti pateikta individualaus vertinimo ataskaita.   

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 

Redaguota: 2013-11-05 16:04
Į viršų