JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti į juridinių asmenų registrą mirus vieninteliam akcininkui ir vadovui. Kas gali kreiptis?

Bendrovės akcijos yra paveldimos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdiniai įgyja visas akcininko teises ir pareigas nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Iki to laiko įpėdiniai turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Įpėdinis (įpėdiniai), pradėjęs valdyti paveldėtas bendrovės akcijas turi paskirti bendrovės vadovą, o nusprendęs juridinį asmenį likviduoti - paskirti likvidatorių.
Redaguota: 2014-12-04 14:36
Į viršų