JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar teikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kai akcininkai nusprendžia išsimokėti dividendus?

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamas:
- su prašymu registruoti duomenis ir (arba) dokumentus ir jų pakeitimus, kai priimtas atitinkamas sprendimas;
-su pranešimu dėl įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo.
Kai priimami kiti sprendimai, tarp jų sprendimas dėl dividendų išmokėjimo, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiamas.
Redaguota: 2013-11-15 11:12
Į viršų