NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kas gali pateikti prašymą įregistruoti šeimos turto žymą ir kiek tai kainuoja?

rikiavimas: 
90
Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, 90 punkte nustatyta žymų dėl nekilnojamojo daikto priskyrimo šeimos turtui registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka. Žyma apie nekilnojamojo daikto priskyrimą šeimos turtui daroma pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad jų šeima nuolat gyvena tame gyvenamajame name ar bute. Pažymėtina, kad prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Informaciją apie darbų atlikimo terminus ir įkainius rasite čia.
 
Redaguota: 2017-06-08 14:47
Į viršų