NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Žemės sklypui atlikus naujus matavimus pasikeitė „Kelių apsaugos zonos“ plotas. Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui dėl pasikeitusių duomenų įregistravimo?

rikiavimas: 
13
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2008, Nr. 140-5552) 84.1 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo kadastre atitinkamais atvejais, sąrašas. Jūsų atveju, kartu su kadastro duomenų byla ir prašymu pakeisti kadastro duomenis, turi būti pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vadovo sprendimas (nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.1.1.2.5 p.).
Redaguota: 2017-06-08 13:00
Į viršų