JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu mirė uždarosios akcinės bendrovės vadovas?

Visuotinis akcininkų susirinkimas (valdyba, jeigu ji bendrovėje sudaroma) turi išrinkti naują vadovą. Vadovas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pateikti:

- Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
- Vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V.
- Visuotinio narių susirinkimo (valdybos, jei valdyba sudaroma ir jos kompetencijai priklauso vadovo rinkimas) protokolą kartu su protokolo priedais.
- Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi buti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Atlyginimo dydžius už juridinių asmenų duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal nuorodą.

Redaguota: 2014-12-04 14:32
Į viršų