JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima įmonės pavadinime vartoti žodį "Lietuva"?

Žodžio "Lietuva" naudojimą juridinio asmens pavadinime reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatų 741 - 742 ir 78 punktai.  Svarbu pažymėti, kad steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą dokumentai gali būti teikiami elektroniniu būdu tik tuo atveju, jeigu steigiamo juridinio asmens pavadinime neketinama vartoti Lietuvos vardo.
 
Redaguota: 2013-12-04 16:58
Į viršų