JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokia tvarka keičiamas juridinio asmens pavadinimas?

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.
Pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
Juridinio asmens steigimo dokumentą dėl pavadinimo keitimo galima pakeisti šiais būdais:
Teikiant dokumentus tiesiogiai dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui notaro voke pateikia dokumentus:
1. Prašymo formą JAR1 su tvirtinamuoju notaro įrašu;
2. Pakeistą steigimo dokumentą, 2 egz.
3. Juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens duomenis ir steigimo dokumentą, jeigu tai numatyta įstatymuose ir (arba) Juridinių asmenų registro nuostatuose.
4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Keisti pavadinimą elektroniniu būdu yra galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, asociacijoms, mažosioms bendrijoms ir labdaros ir paramos fondams. Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą keisti pavadinimą ir steigimo dokumentą elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF formate išsaugotus ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus: juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens duomenis bei dokumentus ir dokumentą patvirtinantį, kad apie pavadinimo keitimą buvo paskelbta nustatyta tvarka. Daugiau informacijos, kas žinotina keičiant duomenis elektroniniu būdu, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
 
Redaguota: 2014-05-05 07:49
Į viršų