JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokiu būdu galima priimti į mažąją bendriją naujus narius, jeigu nuostatuose nurodyta, kad bendrijoje yra vienas narys ir valdymo organas - vadovas? Ar galima tai atlikti elektroniniu būdu?

reikia keisti mažosios bendrijos nuostatus, jeigu įregistruotuose nuostatuose yra nurodyta, kad mažosios bendrijos valdymo organas yra vadovas, bendrijoje yra vienas narys ir norint priimti daugiau narių, turi būti keičiami bendrijos nuostatai. Reikalavimai nuostatams ir mažosios bendrijos valdymo tipai yra nurodyti  Mažųjų bendrijų įstatyme. 
Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į mažąją bendriją ir nuostatų pakeitimo priima bendrijos narys. Sprendime nurodomas į bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apie užsienio fizinį asmenį  papildomai – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo  įnašo į bendriją dydis – suma (kai įnešamas piniginis įnašas) ir (arba) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnašų perdavimo bendrijai tvarka ir terminai.
Tuo atveju, kai  bendrijoje yra vienas narys ir vienasmenis valdymo organas - vadovas, bet nuostatuose yra numatyta kitų narių priėmimo galimybė ir tvarka, nuostatų keisti nereikia ir duomenų apie naujus narius Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti nereikia.

Mažosios bendrijos nuostatus galima keisti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą. Nuostatai bus sugeneruoti automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministerijos įsakymu patvirtintais pavyzdiniais nuostatais. Informaciją, kas žinotina norinčiam teikti registruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus elektroniniu būdu, rasite pagal nuorodą.
 

Redaguota: 2014-04-01 09:47
Į viršų