JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai perkeliama įmonės buveinė į kitą valstybę?

Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų pakeitimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatų 1281 - 1287 punktai,  2001 m. spalio 8 d Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 8 -14 ir kiti straipsniai, Lietuvos Respublikos  Europos bendrovių įstatymo 2 straipsnis ir kiti straipsniai.
Visi teisės aktuose pateikti dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti lietuvių kalba.
 
Redaguota: 2013-12-04 16:56
Į viršų