JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar reikia teikti 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu mažoji bendrija buvo įregistruota 2012 metų viduryje ir jokia veikla nebuvo vykdoma?

Vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu turi būti sudaromos kiekvienų metų finansinės ataskaitos. Pirmųjų finansinių metų pradžia laikoma įmonės įregistravimo diena.

Redaguota: 2014-12-04 14:41
Į viršų