JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima visuotinio akcininkų susirinkimo protokole (akcininkų sprendime) suteikti įgaliojimą pateikti dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui?

Įgaliojimą veikti bendrovės vardu pasirašo vadovas. Akcininkai tokios teisės neturi, išskyrus atvejį, kai renkamas naujas vadovas.
Akcinių bendrovių įstatymo   37 straipsnio 6 dalis nustato, kad apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Redaguota: 2014-12-04 14:44
Į viršų