JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikėtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu mažojoje bendrijoje, kurios valdymo organas yra narių susirinkimas, pasikeitė vienas narys?

Jeigu mažosios bendrijos nuostatai nustato, kad bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, duomenys apie jo narius turi būti registruojami Juridinių asmenų registre. Pasikeitus bendrijos nariui (nariams), dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui turi pateikti šiuos dokumentus:
- Prašymą įregistruoti pasikeitusius duomenis forma JAR-1.
- Formą  JAR-VO-BV2 (kiekvienam naujam mažosios bendrijos nariui).
- Formą JAR-AT, jeigu keičiamas atstovas.
- Narių susirinkimo protokolą su priedais.
- Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu įregistruotuose nuostatuose yra nurodyta, kad mažosios bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, bendrijoje yra vienas narys ir norint priimti daugiau narių, turi būti keičiami bendrijos nuostatai, duomenys apie priimamus į bendriją  narius gali būti registruojami tik pakeitus nuostatus. Reikalavimai nuostatams ir mažosios bendrijos valdymo tipai yra nurodyti  Mažųjų bendrijų įstatyme. 
Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į mažąją bendriją ir nuostatų pakeitimo priima bendrijos narys. Sprendime nurodomas į bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apie užsienio fizinį asmenį  papildomai – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo  įnašo į bendriją dydis – suma (kai įnešamas piniginis įnašas) ir (arba) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnašų perdavimo bendrijai tvarka ir terminai.
Tuo atveju, kai  bendrijoje yra vienas narys ir mažosios bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, bet nuostatuose yra numatyta kitų narių priėmimo galimybė ir tvarka, nuostatų keisti nereikia ir teikiami duomenys tik apie naujus bendrijos narius.
Mažosios bendrijos nuostatus ir duomenis galima keisti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą. Nuostatai bus sugeneruoti automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministerijos įsakymu patvirtintais pavyzdiniais nuostatais. Informaciją, kas žinotina norinčiam teikti registruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus elektroniniu būdu, rasite pagal nuorodą. Prašymą keisti dokumentus ir (arba) duomenis elektroniniu būdu gali teikti bendrijos narys (kai bendrijoje yra vienas narys) arba atstovas (kai bendrijoje yra du ar daugiau narių).
Pažymėtina, kad visos mažosios bendrijos duomenis apie savo narius turi teikti į Juridinių asmenų dalyvių informacinę (JADIS) sistemą. Bendrijos, kurių valdymo organas yra tik narių susirinkimas, duomenis į JADIS apie pasikeitusius savo narius gali teikti, tik įregistravus pakeitimus Juridinių asmenų registre. Informaciją, kokia tvarka teikiami duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie mažosios bendrijos narius rasite pagal nuorodą.

Redaguota: 2017-01-17 11:46
Į viršų