JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar įmonės vadovas gali sužinoti, kas Juridinių asmenų registre domėjosi įmonės duomenimis?

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.71 ir 2.72 straipsniais Juridinių asmenų registro duomenys ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša ir kiekvienas asmuo turi teisę gauti bet kokius registro duomenis. Juridinių asmenų registro nuostatų ir Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka teikiami Juridinių asmenų registro išrašai ir registrui pateiktų dokumentų kopijos. Juridinių asmenų registro nuostatų 162 punkte nurodyta, kad duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant.
Teisės aktai nenustato, kad duomenys apie asmenis, kurie kreipiasi dėl informacijos apie juridinius asmenis pateikimo, turėtų būti saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre. Paslaugų apskaitos sistemoje paieška pagal kriterijus: paslaugos gavėjas ir juridinis asmuo, kurio duomenys teikiami, negalima, todėl pateikti informaciją apie asmenis, kurie kreipėsi dėl konkretaus juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų kopijų, nėra galimybės.
 
Redaguota: 2013-10-31 11:38
Į viršų