JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Nuo kada oficialiai laikoma, kad įmonė yra bankrutavusi? Nuo teismo sprendimo priėmimo dienos ar nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre?

Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonė įgyja teisinį statusą "bankrutavęs" nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Administratorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos pateikia prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui  įregistruoti teisinį statusą. Juridinių asmenų registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 dienas įregistruoja teisinį statusą "bankrutavęs". Įregistravus teisinį statusą "bankrutavęs" Juridinių asmenų registre, laikoma, kad įmonė yra bankrutavusi. Bankrutavusi įmonė išregistruojama po to, kai teismas priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos.

 
Redaguota: 2013-11-15 10:27
Į viršų