JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar juridinio asmens pavadinime būtinai turi būti žodžiai, nurodantys jo teisinę formą? Ar reikia rašyti visą žodį ar pakaktų ir santrumpos?

Reikalavimai pavadinimui nustatomi juridinių asmenų teisines formas reglamentuojančiuose įstatymuose, pvz.: Mažųjų bendrijų įstatymas nustato, kad mažosios bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai mažoji bendrija arba šių žodžių santrumpa MB,  Akcinių  bendrovių įstatymas nustato, kad  pavadinime turi būti bendrovės teisinę formą nusakantys žodžiai akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė arba šių žodžių santrumpos AB, UAB. Jeigu įstatymai tokių reikalavimų nenustato, pavadinime gali būti teisinę formą nusakantys žodžiai, bet gali jų ir nebūti. 
Redaguota: 2013-10-11 14:18
Į viršų