JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus ir formas reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai atšaukiamas bankrutuojančios įmonės teisinis statusas vykdant bankroto procedūras ne teismine tvarka?

Priėmus sprendimą nutraukti įmonės bankrotą, turi būti sušauktas visuotinis dalyvių susirinkimas ir išrinkti steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai. Juridinių asmenų registro tvarkytojui vadovas pateikia:
-Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1;
-Dokumentą, patvirtinantį, kad bankroto procedūros nutraukiamos;
-Formas JAR-TST1, JAR-VO-V. Jeigu įmonėje sudaromas kolegialus valdymo organas, papildomai teikiamos formos JAR-BV1 ir JAR-BV2 (kiekvienam kolegialaus valdymo organo nariui);
-Dokumentus, patvirtinančius valdymo organų išrinkimą;
-Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentus teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, pateikiami įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Redaguota: 2013-12-05 15:16
Į viršų