JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar reikia sudaryti metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu įmonė įsteigta metų pabaigoje? Ar galima pateikti šią finansinę atskaitomybę kartu su kitų metų finansine atskaitomybe?

Vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu turi būti sudaromos kiekvienų metų finansinės ataskaitos. Pirmųjų finansinių metų pradžia laikoma įmonės įregistravimo diena.
Redaguota: 2014-12-22 11:33
Į viršų