NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Savininkas nėra suinteresuotas jų įregistravimu. Kas gali kreiptis įregistruoti? Kokius dokumentus reikėtų pateikti?

Specialios žemės naudojimo sąlygos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnį priskiriamos prie žemės sklypo kadastro duomenų, įrašomų į Nekilnojamojo turto kadastrą, o 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikėtų pateikti žemės sklypo kadastro duomenų formą, žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu specialios naudojimo sąlygos nustatytos daliai sklypo) žemės sklypo kadastro duomenų bylai papildyti, kurio forma nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 7 priede,  ir sprendimą dėl žemės sklypo specialiųjų sąlygų nustatymo ar pakeitimo, išskyrus atvejus, kai tikslinamas nustatytų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų specialiųjų sąlygų plotas.

 
Redaguota: 2014-09-23 10:00
Į viršų