NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui darant patalpų amalgamaciją, kai viena iš patalpų yra įkeista bankui?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo" patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nustato procedūras atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties.
Teisinis pagrindas po amalgamacijos suformuotiems nekilnojamiems daiktams įregistruoti nekilnojamojo turto registre priklauso nuo daugelio aplinkybių (statinio kategorijos, atliktų statybos darbų ir kt.). Visais atvejais kartu su dokumentais reikalingas  prašymas pakeisti kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
Atsakymo turinys gali pasikeisti jei pateiksite papildomos informacijos ir daugiau faktinių aplinkybių.
 
Redaguota: 2014-09-23 10:06
Į viršų