NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Ar notaro išduotą ir patvirtintą Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašą galima laikyti oficialiu nuosavybę įrodančiu dokumentu? Ar tik Registrų centro išduodami išrašai laikytini oficialiais?

Vienas iš teikiamų registro duomenų yra Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų pagrindu parengtas registro išrašas. Registro išraše įrašyti duomenys atspindi nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir įstatymų nustatytų juridinių faktų kadastro ir registro duomenų būklę jų įregistravimo registre momentu. Tiek notaro išduotas ir patvirtintas nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, tiek Registro centro išduotas išrašas laikytinas oficialia informacija ir atspindi tik įregistravimo momentu arba nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindu išrašo parengimo momentu įrašytų kadastro ir registro duomenų būklę. Šis išrašas nėra pagrindas sudaryti notarinius nekilnojamojo turto sandorius.
Redaguota: 2013-06-20 13:52
Į viršų