NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Nekilnojamojo turto registro išraše yra įrašas, kad nekilnojamojo daikto būklė yra „sunaikintas“. Ką tai reiškia ir kaip tokį įrašą panaikinti?

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, nekilnojamasis daiktas, kuriam statyti, rekonstruoti ar atnaujinti reikia leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti  ar atnaujinti statinį, išregistruojamas, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto žuvimo (nugriovimo, sunykimo, sudegimo ir panašiai) faktą. Kitais atvejais nekilnojamasis daiktas išregistruojamas, kai pateikiamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje užfiksuotas nekilnojamojo daikto žuvimo faktas.
Statinio būklė sunaikintas reiškia kad statinys yra fiziškai sunaikintas ir ši būklė užfiksuota nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Toks įrašas Nekilnojamamojo turto registre taps istoriniu, kai kartu su dokumentais (jei jie reikalingi) bus pateiktas savininko prašymas išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį.
 
Redaguota: 2014-09-25 15:14
Į viršų