JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar galima gauti duomenis apie juridinį asmenį, kuris išregistruotas iki 2004 m.?

Iki 2004–01-01 išregistruotų juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių registravimo dokumentų bylų Valstybės įmonės Registrų centro filialai neperėmė iš savivaldybių ir kitų juridinius asmenis registravusių institucijų, todėl galima pateikti tik Juridinių asmenų registro išrašą apie nurodytą įmonę. Juridinių asmenų išraše bus nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinė, įregistravimo ir išregistravimo datos. Išregistruotų įmonių dokumentų, esančių registravimo dokumentų bylose, kopijas galite gauti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo įregistruota įmonė, archyve. Dėl informacijos apie buvusį Įmonių rejestro tvarkytoją galima kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją.
Redaguota: 2013-11-15 10:24
Į viršų