JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar bus skiriama nuobauda už duomenų nepateikimą Juridinių asmenų registrui, jeigu akcininkai laiku nepatvirtino metinės finansinės atskaitomybės? Kam nuobauda gali būti skiriama?

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 34 punktu ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 2 punktu už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako bendrovės vadovas. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172-2 str. numatyta atsakomybė už dokumentų, duomenų ir kitos teiktinos informacijos bei finansinių ataskaitų nepateikimą Juridinių asmenų registrui laiku teisės aktų nustatyta tvarka. Juridinių asmenų registro tvarkytojas gali surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir dokumentus dėl nuobaudos vadovui skyrimo perduoti teismui.

 

Redaguota: 2014-12-22 11:08
Į viršų