JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokiame Juridinių asmenų registro dokumente galime rasti duomenis apie akcininkus, jų turimas akcijas?

 
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais duomenys apie  akcininkus neregistruojami, išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo. Jeigu asmuo yra kokių nors bendrovių visų akcijų savininkas, jis gali, nurodęs savo vardą, pavardę ir asmens kodą, atlygintinai gauti Juridinių asmenų registro išplėstinius išrašus apie tokias bendroves (atlyginimas už vieno išrašo parengimą - 28 Lt).
Išrašą galite užsisakyti bet kuriame Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną. Užsakytas dokumentas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir apmokėjimo gavimo.
Nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. uždarosios akcinės bendrovės turėjo teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui akcininkų sąrašus, kurie buvo skenuojami, tačiau duomenys apie akcininkus neregistruojami, todėl galima užsisakyti nurodytu laikotarpiu pateikto akcininkų sąrašo kopiją, nurodžius konkrečios uždarosios akcinės bendrovės kodą ir (arba) pavadinimą.
Juridinių asmenų registrui pateiktų dokumentų sąrašą  galima rasti pasinaudojus Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre, įvedus juridinio asmens kodą  ir (arba) pavadinimą  ir spustelėjus aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D".
Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo elektroninę kopiją galite užsisakyti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną. Jeigu reikalinga Juridinių asmenų registro tvarkytojo antspaudu ir parašu patvirtinta akcininkų sąrašo kopija, ją galima užsisakyti pateikus prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Atlyginimo už dokumentų parengimą dydžius galima rasti Registrų centro interneto tinklalapyje pagal nuorodą.
 Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsniu uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų duomenys turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JAD). Šie duomenys galės būti teikiami, kai bus priimti JAD informacinės sistemos funkcionavimui būtini teisės aktai ir sukurtos bei įgyvendintos programinės ir techninės priemonės.
Pradėjus veikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), akcininko prašymu galės būti teikiami duomenys apie bendroves, kuriose jis turi akcijų. Duomenys apie akcininkus taip pat bus teikiami teisės aktuose nurodytoms institucijoms bei asmenims.
Apie JADIS įdiegimą ir veiklos pradžią bus paskelbta valstybės įmonės Registrų centro interneto puslapyje www.registrucentras.lt.
 
Redaguota: 2014-01-09 16:41
Į viršų