JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kam galima apskųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojo priimtą sprendimą?

Civilinio kodekso 2.68 str. 3 dalis nustato, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas  gali būti skundžiamas tik teismui įstatymų nustatyta tvarka.
 
Redaguota: 2013-10-31 10:31
Į viršų