JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai į mažąją bendriją yra įnešamas nekilnojamasis turtas?

Mažosios bendrijos narių bendrijai perduoti įnašai ir jų dydis Juridinių asmenų registre neregistruojami, todėl dokumentai, patvirtinantys narių įnašus, Juridinių asmenų registro tvarkytojui neteikiami. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą registruojamos Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, pateikus daiktinių teisių atsiradimą patvirtinančius dokumentus.

Redaguota: 2014-12-15 15:27
Į viršų