JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar Juridinių asmenų registro tvarkytojas išduoda dokumentą, patvirtinantį, kad pranešimas dėl įstatinio kapitalo didinimo buvo pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir įregistruotas?

Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs dokumentą, Registro duomenų bazėje įrašo informaciją apie įstatinio kapitalo didinimą.
Dokumentas, patvirtinantis, kad pranešimas dėl įstatinio kapitalo didinimo buvo pateiktas Registro tvarkytojui neišduodamas, o uždaroji akcinė bendrovė gali atlygintinai gauti Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, kuriame nurodoma minėta informacija. Notaras, tikrindamas keičiamus duomenis ir dokumentus, turi galimybę matyti Registro tvarkytojo įrašytą informaciją.
Redaguota: 2014-12-04 14:21
Į viršų