NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kas turi kreiptis į Registrų centrą ir kokius dokumentus reikia pateikti, norint išregistruoti nugriautą nesudėtingą statinį, kuris priklauso vienam savininkui, o žemė po juo - kitam?

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530)  13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04930). Norint išregistruoti nekilnojamąjį daiktą, šiuo atveju nesudėtingą statinį, kuriam statyti nebuvo reikalingas statybos leidimas, kadastro tvarkytojui kartu su nekilnojamojo daikto savininko prašymu reikia pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuotas nekilnojamojo daikto žuvimo faktas.
Informuojame, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato, tų duomenų pasikeitimus fiksuoja ir  kadastro duomenų bylas rengia matininkai.
   
Redaguota: 2014-09-25 15:25
Į viršų