JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Ar juridinio asmens vadovas - užsienietis, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas leidimas gyventi Lietuvoje, turi apie tai pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui?

Jeigu duomenys apie vadovą - užsienio šalies pilietį - jau buvo įregistruoti  Juridinių asmenų registre, vadovas, gavęs leidimą gyventi Lietuvoje, turi teisę Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti pakeistus duomenis (asmens kodą), tačiau teisės aktai nenustato tokios prievolės. 
Norint įregistruoti duomenis, teikiamas prašymas forma JAR-1 ir forma JAR- VO-V.  Asmens dokumentas pateikiamas tik kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Dokumento kopija neteikiama. Dokumento kopija teikiama, kai registruojami duomenys apie užsienio fizinį asmenį, kaip nurodyta Juridinių asmenų registro nuostatų 20 punkte.
Informuojame, kad įregistravus asmens kodą, vadovui bus galimybė įsigyti kvalifikuotą elektroninį parašą ir, prisijungus prie juridinio asmens duomenų per  Registrų centro klientų savitarnos sistemą,  teikti prašymus keisti duomenis ir dokumentus elektroniniu būdu.
Redaguota: 2013-12-05 11:43
Į viršų