NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kur kreiptis ir kokius dokumentus reikėtų pateikti norint įregistruoti rūsį, kaip buto priklausinį?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buto ar patalpos priklausiniu Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik kitas tame pačiame statinyje esantis nekilnojamasis daiktas.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos ir kitokia įranga. LR Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.
Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto  duomenis (rūsio patalpą įregistruoti buto priklausiniu) Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (valstybės įmonei Registrų centrui) turi būti pateikta patikslinta ir tinkamai suformuota buto kadastro duomenų byla, kurioje būtų identifikuota butui priklausanti rūsio patalpa ir rūsio planas, bei dokumentas (tai galėtų būti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų rašytinis susitarimas dėl rūsio patalpų naudojimosi, notaro patvirtinta rūsio patalpos įsigijimo nuosavybėn sutartis ir perdavimo aktas, teismo sprendimas, ar kitas nuosavybės teisę į rūsio patalpą patvirtinantis dokumentas) kaip teisinis pagrindas įregistruoti patikslintus nekilnojamojo daikto – buto duomenis Nekilnojamojo turto registre.
 
Redaguota: 2014-10-20 10:12
Į viršų